Nowak Kancelarie Adwokackie 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 2 | 34-360 Milówka, pl. Wolności 8E

Darowizna

Darowizna jest to nieodpłatne przeniesienie rzeczy lub praw na inna osobę. Darować można np. mieszkanie, działkę, samochód, pieniądze. Umowa darowizny najczęściej zawierana jest pomiędzy członkami najbliższej rodziny.

Co istotne, darowiznę można odwołać. Uprawnienie takie przysługuje darczyńcy, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego tzw. rażącej niewdzięczności.

Umowa darowizny rodzi po stronie obdarowanego moralny obowiązek wdzięczności. Zachowanie obdarowanego, które, oceniając rzecz rozsądnie, jest wysoce niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę, może być uznane za rażącą niewdzięczność i uprawnia darczyńcę do odwołania darowizny.

Rażąca niewdzięczność to działanie świadome i w złym zamiarze, nakierowane na wyrządzenie darczyńcy krzywdy. W szczególności będzie to popełnienie przestępstwa na szkodę darczyńcy, nieudzielenie pomocy w trudnej sytuacji, ciężkie naruszenie obowiązków rodzinnych. Incydentalne sprzeczki, mieszczące się w ramach zwykłych konfliktów życia codziennego, nie zostaną uznane za rażącą niewdzięczność.

Jeżeli darowiznę uczyniono na rzecz małżonków, dopuszczalne jest odwołanie darowizny tylko w stosunku do jednego z małżonków.

Wskutek odwołania darowizny, przedmiot darowizny podlega zwrotowi. Jeżeli niewdzięczny obdarowany nie zwróci dobrowolnie przedmiotu darowizny, można dochodzić zwrotu przedmiotu darowizny na drodze postępowania sądowego.

Napisz do nas

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy w celu nawiązania współpracy z naszą kancelarią adwokacką.Siedziba Kancelarii usytuowana jest w ścisłym centrum Bielska-Białej przy ul. Mickiewicza 2 (na Placu Chrobrego, naprzeciw Zamku Sułkowskich). Miejsca parkingowe można znaleźć obok Zamku, na ulicy Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego.

Filia Kancelarii w Milówce znajduje się na Placu Wolności 8E (rynek).

Godziny pracy kancelarii:

Bielsko-Biała: pon-pt: 8:00-16:00, istnieje możliwość spotkania z klientem również w późniejszych godzinach, a także w soboty - po wcześniejszym umówieniu.

Milówka: wtorek: 12:00-18:00, istnieje możliwość spotkania z klientem w inne dni w sprawach pilnych - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.