Nowak Kancelarie Adwokackie 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 2 | 34-360 Milówka, pl. Wolności 8E

Droga konieczna

Każda nieruchomość musi mieć zagwarantowany dostęp do drogi publicznej. Właściciel nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, może żądać ustanowienia tzw. służebności drogi koniecznej. Droga konieczna przebiega wówczas po sąsiednich nieruchomościach.

Służebność drogi koniecznej można ustanowić polubownie u notariusza. W tym celu potrzebne będą standardowe dokumenty z wydziału geodezji Starostwa Powiatowego (wypis i wyrys z rejestru gruntów) oraz geodezyjny projekt drogi koniecznej sporządzony przez uprawnionego geodetę.

W razie braku porozumienia co do przebiegu szlaku drogi koniecznej, niezbędne staje się wystąpienie ze stosownym wnioskiem na drogę sądową. Właściciel nieruchomości niemającej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej może zaprezentować swój wariant przebiegu drogi koniecznej. Właściciel nieruchomości, po której ma przebiegać proponowany szlak drogowy, może żądać ustanowienia drogi koniecznej po alternatywnym szlaku wskazując, że szlak ten będzie dogodniejszy zarówno dla niego samego, jak i dla właściciela żądającego drogi koniecznej. Ostateczną decyzję co do przebiegu szlaku oczywiście podejmuje sąd, po rozważeniu argumentów wszystkich zainteresowanych stron.

Właścicielowi nieruchomości obciążonej służebnością przysługuje wynagrodzenie za ustanowienie służebności. W razie polubownego ustanowienia drogi koniecznej u notariusza, będzie to umówiona kwota. Jeśli sprawa trafia do sądu i pomiędzy stronami istnieje spór co do wysokości wynagrodzenia, konieczne będzie zasięgnięcie opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy.

Służebność drogowa jest związana z gruntem - w razie zmiany właściciela nieruchomości, służebność drogi koniecznej pozostaje w mocy.

Napisz do nas

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy w celu nawiązania współpracy z naszą kancelarią adwokacką.Siedziba Kancelarii usytuowana jest w ścisłym centrum Bielska-Białej przy ul. Mickiewicza 2 (na Placu Chrobrego, naprzeciw Zamku Sułkowskich). Miejsca parkingowe można znaleźć obok Zamku, na ulicy Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego.

Filia Kancelarii w Milówce znajduje się na Placu Wolności 8E (rynek).

Godziny pracy kancelarii:

Bielsko-Biała: pon-pt: 8:00-16:00, istnieje możliwość spotkania z klientem również w późniejszych godzinach, a także w soboty - po wcześniejszym umówieniu.

Milówka: wtorek: 12:00-18:00, istnieje możliwość spotkania z klientem w inne dni w sprawach pilnych - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.