Nowak Kancelarie Adwokackie 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 2 | 34-360 Milówka, pl. Wolności 8E

Kredyty frankowe

Coraz więcej kredytobiorców decyduje się podjąć działania mające na celu odzyskanie pieniędzy od banku w związku z kredytem zawartym w walucie obcej, w szczególności we frankach szwajcarskich (CHF). Jak wynika z analizy orzecznictwa sądów z ostatnich miesięcy, spory pomiędzy konsumentami a bankami w omawianym zakresie są rozstrzygane w około 90% na korzyść kredytobiorców, co świadczy o tym, że istnieje duża i realna szansa na wygranie procesu z bankiem. Kwoty roszczeń sięgają kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy złotych i wynikają z nienależnie pobranych przez bank opłat lub innych nieuczciwych zapisów umownych.

Osoby, które zaciągnęły kredyt w walucie obcej, mogą się starać albo o zwrot nadpłaconych rat, wynikających ze wzrostu kursu waluty, albo o unieważnienie umowy zawierającej nieuczciwe postanowienia umowne - w zależności od rodzaju zawartej umowy kredytowej. Pierwszym krokiem, jaki powinna podjąć osoba mająca kredyt w walucie obcej, jest przeanalizowanie umowy kredytowej zawartej z bankiem celem ustalenia, czy w umowie znajdują się nieuczciwe zapisy (tzw. klauzule abuzywne).

Należy pamiętać, że roszczenia z kredytów frankowych, tak jak prawie każde inne roszczenia, ulegają przedawnieniu. Termin przedawnienia dla zdecydowanej większości roszczeń frankowych będzie wynosił 10 lat i jest liczony dla każdej zapłaconej raty oddzielnie. Może się więc okazać, że z każdym kolejnym miesiącem zwłoki przedawniają się kolejno nadpłacone raty.

Nasza Kancelaria zapewnia klientom możliwość:

  •     przeanalizowania umowy kredytowej pod kątem jej zgodności z prawem,
  •     obliczenia wysokości ewentualnego roszczenia do banku,
  •     wystąpienia w imieniu klienta do banku z reklamacją lub propozycją ugodowego rozwiązania sporu,
  •     wystąpienia przeciwko bankowi na drogę postępowania sądowego i reprezentowanie interesów klienta w takim postępowaniu.

Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy w celu nawiązania współpracy z naszą kancelarią adwokacką.Siedziba Kancelarii usytuowana jest w ścisłym centrum Bielska-Białej przy ul. Mickiewicza 2 (na Placu Chrobrego, naprzeciw Zamku Sułkowskich). Miejsca parkingowe można znaleźć obok Zamku, na ulicy Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego.

Filia Kancelarii w Milówce znajduje się na Placu Wolności 8E (rynek).

Godziny pracy kancelarii:

Bielsko-Biała: pon-pt: 8:00-16:00, istnieje możliwość spotkania z klientem również w późniejszych godzinach, a także w soboty - po wcześniejszym umówieniu.

Milówka: wtorek: 12:00-18:00, istnieje możliwość spotkania z klientem w inne dni w sprawach pilnych - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.