Nowak Kancelarie Adwokackie 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 2 | 34-360 Milówka, pl. Wolności 8E

Przesłuchanie

Jeśli otrzymaliśmy wezwanie na przesłuchanie z Policji lub Prokuratury, to zazwyczaj dlatego że:

  •     jesteśmy ofiarą przestępstwa (pokrzywdzonym);
  •     jesteśmy świadkiem przestępstwa;
  •     sami jesteśmy podejrzewani o to, że popełniliśmy przestępstwo.


W pierwszym przypadku, policjant (lub prokurator) zwykle jest naszym sprzymierzeńcem - jego zadaniem jest wykryć sprawcę przestępstwa i postawić mu zarzuty. Pokrzywdzony może na każdym etapie sprawy korzystać z pomocy adwokata, który go reprezentuje, składa wnioski dowodowe, sporządza pisma procesowe, analizuje akta sprawy.

W drugim przypadku, najprawdopodobniej mamy wiedzę o jakimś przestępstwie a policjant chce od nas tę wiedzę uzyskać. Jeśli sprawa dotyczy osoby nam obcej – nie ma się czego obawiać, wystarczy mówić prawdę. Jeśli natomiast chodzi o przestępstwo popełnione przez osobę dla nas najbliższą (małżonka, konkubenta, dziecko, rodzica, rodzeństwo itd.), warto przed przesłuchaniem skontaktować się z adwokatem. Jako osobie najbliższej, przysługuje nam bowiem prawo do odmowy zeznań albo do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, jeśli odpowiedź mogłaby narazić osobę nam najbliższą na odpowiedzialność karną. Konsultacja z adwokatem pozwoli nam zapoznać się z obowiązującymi procedurami, aby nie obciążyć osoby najbliższej, co mogłoby być wykorzystane przeciwko tej osobie w sądzie.

Jeśli natomiast sami jesteśmy podejrzewani o popełnienie przestępstwa i w związku z tym dostaliśmy wezwanie na policję, należy bezwzględnie skonsultować się z adwokatem przed takim przesłuchaniem. Mnóstwo osób podczas przesłuchania zupełnie niepotrzebnie sama siebie obciąża, co jest wykorzystywane na ich niekorzyść w dalszym etapie śledztwa. Nawet jeśli chcemy się do wszystkiego przyznać, warto skontaktować się z adwokatem, albowiem jego zadaniem jest nie tylko doprowadzenie do uniewinnienia osoby niesłusznie obciążonej, ale także wykorzystanie wszystkich możliwych i przewidzianych prawem możliwości do uzyskania przez podejrzanego jak najniższej kary np. poprzez skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się karze bądź nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Napisz do nas

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy w celu nawiązania współpracy z naszą kancelarią adwokacką.Siedziba Kancelarii usytuowana jest w ścisłym centrum Bielska-Białej przy ul. Mickiewicza 2 (na Placu Chrobrego, naprzeciw Zamku Sułkowskich). Miejsca parkingowe można znaleźć obok Zamku, na ulicy Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego.

Filia Kancelarii w Milówce znajduje się na Placu Wolności 8E (rynek).

Godziny pracy kancelarii:

Bielsko-Biała: pon-pt: 8:00-16:00, istnieje możliwość spotkania z klientem również w późniejszych godzinach, a także w soboty - po wcześniejszym umówieniu.

Milówka: wtorek: 12:00-18:00, istnieje możliwość spotkania z klientem w inne dni w sprawach pilnych - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.