Nowak Kancelarie Adwokackie 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 2 | 34-360 Milówka, pl. Wolności 8E

Wypadek komunikacyjny cz. 1 - Odpowiedzialność karna

Zdarzenie drogowe z udziałem co najmniej jednego pojazdu może mieć charakter kolizji, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym.

O kolizji można mówić, jeśli uczestnik ruchu w wyniku niezachowania należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Nie musi nastąpić skutek np. w postaci uszkodzenia jednego lub kilku samochodów. Wystarczy że powstanie sytuacja, w której istniało realne niebezpieczeństwo np. rozbicia samochodu.

Spowodowanie kolizji jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł. Sprawca może zostać ukarany mandatem, bądź sprawa może zostać skierowana do sądu w trybie postępowania w sprawie o wykroczenie.

Wypadek od kolizji różni się zasadniczo tym, że w wyniku wypadku co najmniej jeden uczestnik zdarzenia (poza sprawcą) doznał obrażeń ciała. Wypadek jest przestępstwem. Sprawca wypadku zostanie uznany za winnego, jeśli postępowanie wykaże, że naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu. Takim naruszeniem będzie przede wszystkim złamanie przepisów kodeksu drogowego. Również i poruszanie się samochodem będącym w złym stanie technicznym obciąża kierującego. Postępowanie w sprawie wypadku prowadzi najpierw prokuratura lub Policja, a następnie sprawa trafia do sądu. Za spowodowanie wypadku grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli jednak sprawca wypadku nie był uprzednio karany i jego wina nie jest znaczna, istnieje duża szansa uzyskania tzw. warunkowego umorzenia postępowania. Wówczas sprawca w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną, a jego dane nie trafiają do kartoteki karnej.

Katastrofa w ruchu lądowym również jest przestępstwem, z tym że o wiele poważniejszym - w wyniku zdarzenia musi powstać zagrożenie dla wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach (np. karambol). Za spowodowanie katastrofy oczywiście grozi odpowiednio wyższa kara pozbawienia wolności.

Należy pamiętać, że w każdym z powyższych przypadków, istnieje możliwość orzeczenia o wiele surowszej kary - np. jeśli sprawca znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jeśli zbiegł z miejsca zdarzenia, albo jeśli następstwem wypadku jest śmierć osoby lub doznanie ciężkich obrażeń ciała. Dodatkowo, niezależnie od kary grzywny lub kary pozbawienia wolności, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Napisz do nas

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy w celu nawiązania współpracy z naszą kancelarią adwokacką.Siedziba Kancelarii usytuowana jest w ścisłym centrum Bielska-Białej przy ul. Mickiewicza 2 (na Placu Chrobrego, naprzeciw Zamku Sułkowskich). Miejsca parkingowe można znaleźć obok Zamku, na ulicy Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego.

Filia Kancelarii w Milówce znajduje się na Placu Wolności 8E (rynek).

Godziny pracy kancelarii:

Bielsko-Biała: pon-pt: 8:00-16:00, istnieje możliwość spotkania z klientem również w późniejszych godzinach, a także w soboty - po wcześniejszym umówieniu.

Milówka: wtorek: 12:00-18:00, istnieje możliwość spotkania z klientem w inne dni w sprawach pilnych - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.