Nowak Kancelarie Adwokackie 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 2 | 34-360 Milówka, pl. Wolności 8E

Wypadek komunikacyjny cz. 2 - Odpowiedzialność cywilna

O konsekwencjach karnych za spowodowanie zdarzenia drogowego była mowa w poprzednim wpisie. A co z roszczeniami finansowymi poszkodowanego? Najważniejszym zagadnieniem w tej materii jest kwestia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu czyli popularne OC. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe – każdy pojazd mechaniczny tj. samochód, motocykl, ciągnik rolniczy, czy nawet przyczepa, musi mieć wykupione ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie OC służy ochronie osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym. Ogólna zasada jest prosta – jeżeli w wyniku zdarzenia drogowego poszkodowany poniesie szkodę majątkową, dozna uszkodzenia ciała, czy też członek jego rodziny poniesie śmierć, może domagać się naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, w którym posiadacz pojazdu miał wykupioną polisę OC.

Sprawca kolizji czy wypadku, nie odpowiada zatem swoim majątkiem za spowodowaną szkodę. Od tej zasady są jednakże wyjątki, a mianowicie:

  •     jeżeli zdarzenie drogowe zostało spowodowane celowo;
  •     sprawca zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających;
  •     wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa (np. kierował skradzionym samochodem);
  •     nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem (brak prawa jazdy);
  •     zbiegł z miejsca zdarzenia.


W każdej z powyższych sytuacji, poszkodowany otrzyma należne odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń, jednakże zakład ubezpieczeń będzie mógł dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy zdarzenia.

Co jednak w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia drogowego, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu? Wówczas poszkodowany będzie mógł dochodzić swoich roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i w ten sposób może zaspokoić wszystkie swoje roszczenia cywilne. Tym samym poszkodowany nie musi się martwić, czy otrzyma należne odszkodowanie od sprawcy zdarzenia (sprawca mógłby okazać się niewypłacalny). W tym celu został powołany UFG – dla ochrony interesów pokrzywdzonego.

Jednakże sprawca zdarzenia nieposiadający obowiązkowego ubezpieczenia OC nie może czuć się bezkarnie, albowiem UFG może domagać się od niego zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu.

Napisz do nas

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy w celu nawiązania współpracy z naszą kancelarią adwokacką.Siedziba Kancelarii usytuowana jest w ścisłym centrum Bielska-Białej przy ul. Mickiewicza 2 (na Placu Chrobrego, naprzeciw Zamku Sułkowskich). Miejsca parkingowe można znaleźć obok Zamku, na ulicy Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego.

Filia Kancelarii w Milówce znajduje się na Placu Wolności 8E (rynek).

Godziny pracy kancelarii:

Bielsko-Biała: pon-pt: 8:00-16:00, istnieje możliwość spotkania z klientem również w późniejszych godzinach, a także w soboty - po wcześniejszym umówieniu.

Milówka: wtorek: 12:00-18:00, istnieje możliwość spotkania z klientem w inne dni w sprawach pilnych - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.